Bizimlə Əlaqə

 • ASTV İNFORMASİYA AGENTLİYİ 16.10.2018-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Agentliyin məqsədi Dünyada və Ölkədə baş verən hadisələri oxucu auditoriyasına düzgün təqdim etməkdir.
 • AGENTLİYİN işinin qurulmasında və aparılmasında yaradıcı kollektivi ilə yanaşı oxucular da aktiv iştirak edə bilərlər.
 • AGENTLİYİN əlaqə vasitələri ilə oxucular qarşılaşdıqları hadisələrlə bağlı agentliyə operativ məlumat vermək imkanları var.
 • Agentliyin nəznində fəaliyyət göstərən qurumlar.
 • ASMEDİA İNFORMASİYA BİRLİYİ
 • ASMEDİA.ORG İNTERNET TELEVİZİYA
 • ASTV.NEWS  İNTERNET TELEVİZİYA
 • TV1.SPACE  İNTERNET TELEVİZİYA
 • DETEKTİV.NEWS  XƏBƏR PORTALI
 • GƏNCƏTV.İNFO İNTERNET TELEVİZİYA
 • AZƏRBAYCANTV.İNFO İNTERNET TELEVİZİYA
 • XOCATV.COM SATİRİK XƏBƏR PORTALI
 • XOCA NƏSRƏDDİN SATİRİK JURNAL
 • TƏSİSÇİ: FAMİL KƏNGƏRLİ
 • Tel: +99450 246 99 98
 • Xüsusi müxbir: İsmayılzadə Cavid
 • Xüsusi müxbir: Əsgərova Afət
 • E-mail: astvnews3@gmail.com
 • YouTube: Astv İnformasiya Agentliyi
 • İnstagram: Astv İnformasiya Agentliyi
 • Facebook: Astv Xəbər Portalı
 • Ünvan: Azərbaycan Nəşriyyatı
 •  
 • CARİ HESAB ÜZRƏ BANK REKVİZİTLƏRİ
 • Alanın Bankı / Beneficiary Bank
 • Bank Respublika ASC Gəncə filialı
 • Kod: 508397 VOEN: 9900001901
 • M/h: AZ80NABZ01350100000000014944
 • SWIFT: BRESAZ22
 • Alan / Beneficiary
 • Adı / Name: ASTV İNFORMASİYA AGENTLİYİ LTD
 • VOEN / TİN: 2304253551
 • İBAN: AZ92BRES00380394400567030501